VISI & MISI

VISI

Untuk menjadi sebuah syarikat pembinaan bumiputera yang berwibawa dan cemerlang

MISI

Memberi Kepuasan Dan Keselesaan Kepada Pelanggan